Täna saate kuni 30% allahindlust
Kehtib plakatitele. Kehtib vähemalt 39 € ostudele.

Veebipoodi www.gallerix.ee haldab Gallerix AB. Ettevõte on registreeritud Rootsis organisatsiooninumbri 556775-9393 all. Gallerix peakorter asub aadressil Västergatan 6D, 352 30 Växjö, Rootsi.

Gallerix võimaldab juurdepääsu veebilehele www.gallerix.co.uk (edaspidi "see veebileht"). Kõiki meie tooteid ja teenuseid müüakse vastavalt sellel lehel toodud tingimustele. 

Enne selle veebilehe kasutamist lugege hoolikalt tingimusi. Seda veebilehekülge kasutades nõustute täielikult antud tingimustega.

 

1. Teie konto
Seda veebilehte kasutades vastutate konto kasutajanime ja parooli saladuses hoidmise eest ning selle eest, et teistel poleks teie kontoteabele ligipääsu. Vastutate kõigi teie konto ja parooli kasutamisega seotud juhtumite eest. Teil on kohustus võtta kasutusele vajalikud meetmed parooli ja kontoteabe saladuses hoidmiseks.  Kui kahtlustate, et teised võivad teie parooli teada või kasutada, tuleb sellest meile teada anda. 

Veenduge, et kogu meile antud informatsioon on õige ja täielik. 

Gallerix müüb ainult isikutele, kellel on võimalik tasuda krediitkaardi või arvega. Alla 18-aastased isikud võivad tellimusi esitada ainult vanema või hooldaja nõusolekul. 

Gallerix võtab endale õiguse igal ajahetkel sellele veebilehele ligipääs keelata, konto sulgeda, kustutada või muuta lehekülje sisu või tühistada tellimusi. Tellimuse tühistamise korral ei vastuta klient maksete eest. 

 

2. Konfidentsiaalsus
Lugege meie konfidentsiaalsustingimusi, kui soovite rohkem infot selle kohta, kuidas me isikuandmeid kaitseme. Siit saate lugeda ka sellel veebilehel kehtivaid tingimusi. 

 

3. Ligipääs veebilehele
Anname endast parima, et antud veebilehele oleks igal ajahetkel tagatud katkestusteta ligipääs ning et kõik ülekanded kulgeksid tõrgeteta. Interneti olemuse tõttu ei saa me kahjuks garantiisid anda. Ligipääs sellele veebilehele võib olla piiratud või keelatud parandus- või hooldustööde ning uute funktsioonide või teenuste rakendamise tõttu. Anname endast parima, et taolisi katkestusi vältida või minimeerida. 

 

4. Juurdepääsuluba veebilehele
Gallerix annab piiratud juurdepääsu selle veebilehe isiklikuks kasutamiseks. Need load ei anna teile õigust sisu alla laadida (välja arvatud vahemälu funktsioonid) ega muuta veebilehe mistahes osi ilma Gallerixi kirjaliku loata. Ükski antud volitus ei hõlma selle veebisaidi või selle sisu edasimüümist ega ärilist kasutamist, sealhulgas tootevaliku, kirjelduste ja hindade kogumist ning kasutamist. Seda veebilehte või selle osi ei tohi kunagi ilma kirjaliku loata reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega mingil muul viisil ärilistel eesmärkidel kasutada.

 

5. Piirangud
Te ei tohi kunagi kasutada erinevaid raame Gallerix kaubamärkide, logode või muu sisu (sh pildid, lehepaigutus, tekst või informatsioon) varjamiseks ilma kirjaliku loata. Keelatud on metasiltide või "peidetud sisu" kasutamine koos meie ettevõtte nime, kaubamärkide, tootenimede või brändidega. Selle veebisaidi volitamata kasutamine muudab kehtetuks kõik varasemald Gallerixi poolt antud autoriseeringud, load ja litsentsid. 

Te ei tohi kunagi kasutada sellel veebilehel kuvatavaid logosid, kaubamärke või autoriõigusega kaitstud pilte ja kaubamärke lingi osana ilma Gallerixi kirjaliku loata. 

Te ei tohi kunagi kasutada seda veebilehte viisil, mis võib põhjustada antud veebilehe töös katkestusi, kahju, tõrkeid või takistatud juurdepääsu sellele veebilehele. 

Seda veebilehte ei tohi kunagi kasutada:

- mistahes ettekavatsetud pettuses, kriminaalsel eesmärgil või mistahes muus mitteseaduslikus tegevuses.
- selleks, et saata, kasutada või taaskasutada mistahes materjali, mis on volitamata, solvav, laimav, tõrjuv või ähvardav.
- viisil, mis rikub autoriõigusi, kaubamärke, konfidentsiaalset teavet või teisi õigusi, mis võivad mingil viisil kolmandat osapoolt kahjustada.
- viiruste, poliitiliste- ja äriliste vaadete või rämpsposti edastamiseks.
- kahju, ebamugavuse või tarbetu ärevuse tekitamiseks.

 

6. Autoriõigus, õigusavaldus ja andmebaasi õigused
Kogu see veebileht ja selle sisu (tekst, küljendus, pildid, logod, sümbolid ja tarkvara) kuulub Gallerixile või meie sisupakkujatele. Kogu sisu on kaitstud Euroopa ja rahvusvaheliste seaduste ja õigustega.

Kõik sellel veebilehel olev tarkvara kuulub Gallerixile või meie pakkujatele ning on kaitstud Euroopa ja rahvusvaheliste seaduste ja õigustega.

Te ei tohi kunagi selle veebilehe osi alla laadida või uuestii kasutada ilma Gallerixi kirjaliku loata. Keelatud on andmekaeve, robotite ning kogumistööriistade ja/või tarkvara kasutamine selle veebilehe oluliste osade kogumiseks või kasutamiseks. Teil pole lubatud luua või avaldada oma andmebaasi, mis sisaldab selle veebilehe osasid (sealhulgas meie tooteid ja hindasid). 

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake allpool jaotist Õigustagatis.

 

7. Õigustagatis
www.gallerix.com ja www.gallerix.ee domeene haldab ja omab Gallerix/Printgruppen Svenska AB.

 

8. Kliendileping
Sellel veebilehel tellimuse esitamisel saadetakse teile e-maili teel kinnitus. See e-mail kinnitab, et teie tellimus on kätte saadud ja sisaldab kogu infot tellimuse kohta. Teie tellimus annab meile teada, et soovite osta teatud toodet. Kinnitame teie ostu teile toote saatmisega. Tellimuse esitamisel sõlmitakse teie ja Gallerixi vahel leping. Gallerix on toote õiguspärane omanik kuni makse on sooritatud ja Gallerix on antud makse kätte saanud. 

Gallerixil on õigus tellimust turvalisuse kontrollimiseks kinni hoida. Gallerix nõustub Euroopa ja rahvusvaheliste õiguste ja standarditega. 

 

9. Teenuse muudatused või tingimuste lisamine
Jätame endale õiguse seda veebilehte, selle poliitikat ja tingimusi igal ajal muuta. Selle veebilehe kasutamine ja kõik tehtud tellimused järgivad antud ajahetkel juba avaldatud ja kehtivaid tingimusi.

 

10. Meie kontrolli alt väljas olevad sündmused
Gallerix ei vastuta viivituste või puuduste eest meie reeglitele vastavate kohustuste täitmisel, kui antud viivitused või puudused kohustuste täitmisel on põhjustatud sündmustest, mille üle meil kontroll puudub. Need reeglid ei mõjuta teie seaduslikke õigusi.  

 

11. Vastutuse piirid
Kui te ei järgi veebilehel kehtivaid reegleid ja Gallerix ei võta kasutusele meetmeid reeglite rikkumise eest, jääb meile õigus teistkordsel reeglite rikkumisel oma õiguste eest seista. 

 

12. Juristiktsioon ja kohus
Selle veebilehe kasutamine, kõik sellel veebilehel tehtud tellimused ja selle kasutamise tingimused järgivad Euroopa seadust ning ning loetakse toimuvaks Euroopa Liidus. Te nõustute, nagu ka Gallerix, järgima Euroopa seadusi ja õiguseid.

Need tingimused ei mõjuta teie seaduslikke õigusi.

 

© Gallerix AB 2021. Kõik õigused kaitstud.